A A
Trajectbegeleiding
Heb je een probleem met stotteren, kies voor trajectbegeleiding.

Zowel jongeren als volwassenen vertellen ons dat ze niet tevreden zijn over de uitwerking van therapie of de aanpak van de therapeut. We horen van ouders dat het praten over stotteren met jonge kinderen het stotteren verergert en dat hun kind niet langer naar therapie wil. De ouders maken zich zorgen, weten niet meer wat ze kunnen doen. Het stotterprobleem groeit want het kind oefent het stotteren. Logopedisten horen we zeggen dat stotteren complex is. Ze beginnen aan een behandeling maar zien met hun methoden geen uitweg uit het stotteren.

Deze ervaringen roepen bij ons vragen op:
· hebben cliënt en therapeut hun verwachtingen wel begrepen?
· hebben cliënt en therapeut hun ware bedoelingen op tafel gelegd?
· weet de cliënt zeker dat hij zonder stotteren wil spreken of zijn er situaties in zijn leven waarin het stotteren hem goed uitkomt?
· wil de therapeut bij deze cliënt tot de kern van het stotteren doordringen of zoeken beiden naar het moment waarop ze zonder gezichtsverlies afscheid kunnen nemen?

Wat de Vredebergstichting jongeren en volwassenen biedt is trajectbegeleiding in opleiding en werk. Het proces begint vóór het kiezen van een therapie en eindigt een aantal jaren na de therapie. Het kiezen, veranderen en beëindigen van therapie zijn beslissingen die worden gecoacht. Trajectbegeleiding garandeert het verwerken van de methode in het dagelijks leven, meet de inzet van degene die stottert en bewaakt de samenwerking met de therapeut.

Het resultaat van trajectbegeleiding is zelfkennis. Werkelijk veranderen is niet een reactie op druk van de omgeving, ook niet op druk van de therapeut. Van een spreektechniek toepassen verander je niet. Aan verandering gaat een persoonlijke beslissing vooraf. De werkzaamheid van de cliënt is gewekt. Cliënt en therapeut begrijpen waarvoor het stotteren wordt ingezet. Ze gaan een definitieve weg zien uit het stotteren.

Bij jonge kinderen worden de volwassenen gesuperviseerd. De therapeut, de leerkracht en de ouders veranderen hun denkbeeld over het kind en z'n mogelijkheden. Het stotteren verdwijnt.

Een behandeling met het verborgen uitgangspunt dat stotteren niet is op te lossen, is onacceptabel. Wanneer cliënt en therapeut tot de conclusie komen dat het spreken in het dagelijks leven niet verbetert, moeten ze op zoek naar nieuwe gezichtspunten bij een deskundige met meer kennis.
 

Download Aletsch Goms Zeitung Artikel Aletsch Goms Zeitung

Download Gesprekken aan het Meer van Genève Gesprekken aan het Meer van Genève

Download Bergenweek Bergenweek 2008

Download Levensbeschrijving 1 Levensbeschrijving 1

Download Levensbeschrijving 2 Levensbeschrijving 2

Download Levensbeschrijving 3 Levensbeschrijving 3

Download Levensbeschrijving 4 Levensbeschrijving 4

Download Levensbeschrijving 5 Levensbeschrijving 5

Marion Walraven-Raming

Oostermaasweg 30 
6226 VJ  Maastricht
 Route

tel:043-3633915 
 Contact