A A
Marion Walraven-Raming
is logopediste-stottertherapeute Doetinchemse Methode en zij specialiseert zich sinds 1965 in emotioneel bepaald stotteren.
In samenwerking met mensen die stotteren, met ouders en leerkrachten heeft ze een eigen aanpak ontwikkeld die succesvol is.
Ze heeft een dynamische en optimistische mensvisie. Een gelijkwaardige relatie is de basis van taal en spraak.
In hun opleiding en werk, coacht ze mensen die hebben gestotterd; ze superviseert ouders, docenten, werkgevers en logopedisten. Ze geeft trainingen in communicatie, lichaamsbewustzijn en opvoeding.
 
Doelgroepen
Kinderen die stotteren
Jongeren die stotteren
Volwassenen die stotteren
Mensen in de omgeving van iemand die stottert
Logopedisten
 
Doelstelling
Kinderen: verhinderen dat het kind niet-sociaal gedrag ontwikkelt, met als natuurlijk gevolg dat het stotteren stopt.
Jongeren, volwassenen: het stotteren opgeven en werken aan een gelijkwaardige relatie met mensen.
 
Methode
Kinderen: supervisie van de leerkracht en van de ouders. De leerkracht laat het kind in de klas goede (spreek)ervaringen op doen.
Jongeren, volwassenen: lichaamsbewustzijn, coachen in opleiding en werk.
 
Afspraak

Tijd en plaats op afspraak
Landelijke praktijk

De telefoongids.nl 

 
Privacy beleid
Privacy beleid van de praktijk Privacy beleid
 
Agenda

Lezing op uitnodiging
1.       Gelijkwaardigheid, wat doe jij ermee?
2.       Opvoeden, wat doe jij ermee?
3.       Kinderen, stotteren en opvoeding
4.       Een blauwdruk voor stottertherapie
5.       Stotteren en de gestresste persoonlijkheid

 
Refererend aan

Individualpsychologie
Dr. Alfred Adler
Prof. Dr. Rudolf Dreikurs
Erik Blumenthal Dipl.- Psych.
Adem- en stem
Gerhard Meyer - zangpedagoog
Lichaamsbewustzijn
Arnold van Ogtrop - danser, eutonieleraar en zanger
Stotteren
Ton en Theo Schoenaker - logopedisten-stottertherapeuten

 
Publicaties

M.G.V. Walraven-Raming
Stotteren je kan het overzien
Rotterdam 1e druk 1990 3e druk 2003
4e ongewijzigde druk 2009
ISBN 90-75285-05-1
PDF versie 2012 Download: Stotteren je kan het overzien 

Vredebergstichting
Leren in de ervaring
Rotterdam 1e druk 2003
ISBN 90-75285-06-X
PDF versie 2012 Download: Stotteren je kan het overzien

 
Marion Walraven-Raming

Oostermaasweg 30 
6226 VJ  Maastricht
 Route

tel:043-3633915