A A
Kinderen en stotteren

 Een goede behandeling van jonge kinderen bestaat uit supervisie van de ouders en de leerkracht. Een goede behandeling is alleen zichtbaar voor de volwassenen, niet voor het kind.
•    de klas is de plek waar het stotteren wordt gestopt
•    de ouders zijn emotioneel betrokken bij het stotteren, onbewust belemmeren ze het goede spreken
•    de leerkracht is de aangewezen persoon het kind te observeren
•    de therapeut leert de leerkracht de handelwijze te zien van het kind
•    in de klas werkt het kind aan zijn taak, het stotteren krijgt geen aandacht
•    richten we de aandacht van het kind op haar spreekwijze dan roept dit stotteren op
•    stotteren is voor de therapeut geen onderwerp van gesprek met het kind, de leerkracht en de ouders werken hier aan mee
•    iedere keer dat het kind stottert, leert hij beter stotteren
•    het is niet waar dat een kind geen last heeft van stotteren
•    de klas die ‘normaal’ reageert, accepteert dat het kind stottert, de leerkracht en de klasgenoten staan toe dat hij beter leert stotteren
•    wanneer het gevoel van onvermogen wordt weggenomen, houdt het stotteren op
•    een kind dat in haar taak onvermogen beleeft en tegenzin, leert niet
•    de leerkracht biedt de taak zo aan dat het kind in de ervaring leert
•    onder leiding van de leerkracht wordt een gebeurtenis in de klas een interessante ervaring

 

Lees meer Kinderen, stotteren en opvoeding Kinderen, stotteren en opvoeding

 

Download Opvoeden, wat doe je ermee Opvoeden, wat doe je ermee

Marion Walraven-Raming

Oostermaasweg 30 
6226 VJ  Maastricht
 Route

tel:043-3633915