A A
Een blauwdruk voor stottertherapie
 

Samengevat:

Stotteren leidt de aandacht af van het gespreksonderwerp. De gesprekspartner gaat zich bezighouden met het stotterverschijnsel. Behalve aandacht voor zijn stotteren verwacht degene die stottert dat activiteiten en verantwoordelijkheden van hem worden overgenomen. Met stotteren heeft hij de controle over de interactie.

Een relatie is gebaseerd op voelen. Voelen is nodig voor het denken, spreken en handelen. Voelt iemand niet meer dan voelt hij ook niet hoe hij spreekt.

Een mens is pas menselijk als hij zijn ideeën vrij kan uitwisselen met anderen. Deze visie bevat de blauwdruk voor stottertherapie.

De lezing kunt u aanvragen bij de Vredebergstichting stotteren@vredeberg.nl of tel 06-18443738

Terug
Berg05
Marion Walraven-Raming

Oostermaasweg 30 
6226 VJ  Maastricht
 Route

tel:043-3633915